O tanci

Klasický tanec (balet)

Klasický tanec je základ pro všechny druhy tanců. Je dobrým prostředkem jak posílit svaly nohou, hýždí a paží. Jednoduché prvky z baletu fungují i proti celulitidě :-). A navíc cítit se jako baletka může být hezkým estetickým zážitkem. Cvičí se u baletní tyče, poté na “volnosti” a na závěr je zařazeno protahování na zemi nebo u tyče.

Contemporary dance (současný tanec)

Contemporary dance patří do moderního tance. Vyznačuje se plynulým pohybem a přirozeností. Je opakem baletu, kde jsou pozice a pohyby přesně dané. U současného tance jde spíše o hledání zajímavých a přitom přirozených pohybů. V současném tanci se často využívají pohyby na zemi, jako je pád, rolování… zem je náš parter a díky ní se tanečníkům otevírá široké pole působnosti. Současný tanec pracuje s těžištěm, osou těla, rovnováhou a využívá fyzikální zákony a přirozenou anatomii kostry těla k tanečním pohybům. Je to způsob, jak tančit bez zbytečně vydané energie. Naučíme se jak přirozeně držet tělo a pohybovat se na tanečním sále i v běžném žitotě. Pracuje se s imaginací, která nám pomáhá. Osobně tento druh tance vnímám jako terapii, při které můžu plně zaměřit svou pozornost na své tělo a pocity. Do současného tance se řadí i improvizace. Na závěr lekcí také zařazuji techniku masáže shiatsu a thajské masáže na uvolnění a samozřejmě důkladné protažení těla.

Tančí se většinou v ponožkách a dlouhých pohodlných kalhotech a tričku s dlouhým rukávem.

Kontaktní improvizace

Kontaktní improvizace je neverbální komunikace mezi partnery nebo skupinou. Pro úplné začátečníky je nejdůležitější naučit se uvolnit a začít poslouchat své tělo. To znamená opustit své zažité mentální i fyzické vzorce. Hodně se pracuje s těžištěm těla, osou těla a rovnováhou. Díky tomu při tanci zbytečně neplýtváme energií. Začíná se technikou rozložení váhy do partnera, do země, přenášení váhy mezi partnery, rolování a dále nesení a zdvihy. Improvizace je výborným prostředkem pro to, být tady a teď, díky tomu člověk pocítí příval energie a sebevědomí. Lidé, kteří odchází z hodin improvizace nebo kontaktní improvizace se cítí “pročištění”, protože mohou na chvíli vypnout hlavu a zaměřit pozornost na tělo, které je v přítomnosti. Kontaktní improvizace rozvíjí citlivost ke svému okolí, pozornost a reakce. Důraz není kladen na formu, ale na pochopení pohybových principů a naladění se na sebe a tanečního partnera. Na závěr lekcí kontaktní improvizace zařazuji techniku masáže shiatsu a thajské masáže na uvolnění a protažení těla.

Jako u současného tance se tančí v ponožkách a dlouhých pohodlných kalhotech s tričkem raději s dlouhým rukávem.

Scénický tanec

Scénický tanec je moderní tanec, určený pro divadelní scénu, který nemá žádná striktní pravidla. Cílem scénického tance je vyjádření příběhu, myšlenky, pocitu nebo nálady z hudby. Důraz je kladen na plynulý tok pohybů, přirozenost a originalitu pohybového vyjádření.

Copyright © 2014 Studio Adagio | Powered by Webové a grafické studio Xlibris.cz | Design by barbaradesign.cz